VÅRA AKTIVITETER

Banskjutning

Precisionsskjutning, Är skjutning på bana mot pistoltavla på 25 m avstånd.


Snabbskjutning, Är skjutning på bana mot snabbskjutningstavla på 25 m avstånd.


Nationell helmatch, Är en kombinerad skjutning på bana mot precisiontavla, snabbskjutningstavla och figurtavla på 25 m.

 

Militär Snabbmatch, Omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid.

 

Magnum Precision, Förbundets yngsta gren, upptagen 2014. En banskyttegren där man skjuter mot pistoltavla på 50 m med grovkalibriga vapen.

 

Luftpistol, Luftpistolsskjutning är precisionsskytte på 10 meters avstånd.

 

Fältskjutning

Fältskjutning, Omfattar skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots.


Magnumfältskjutning, Är en precisionsskjutning mot fältskyttemål i terrängen med grovkalibriga vapen främst sådana tillverkade för magnumammunition

 

PPC, Är förbundets näst yngsta gren upptagen 2005. En perfekt gren för Dig som önskar lite mer dynamik i skyttet med bl.a. omladdningar under skjuttiden. Det är en internationell gren som har sitt urspung i det amerikanska polisskyttet. Skjutningen sker stående, sittande och liggande på olika avstånd enligt fastställt matchschema.