Föreningens historia.


År 1938 beslöt Skurups Skytteförening att upptaga en ny gren på sitt program.
Pistolskjutning hade genom den frivilliga försvarsutbildningen blivit aktuell.
Därför tillsattes en kommitté bestående av Nils O Jönsson, Ove Andersson
och Valdemar Johansson som skulle svara för pistolskjutningen.
Vapen anskaffades och skjutningen började i grusgraven vid Zimmermansbacke.
övning och tävlingsskytte skedde under denna tid helt utan skydd mot regn och vind.
Skurups Skytteförening firade 100 års jubileum 1992. Då delades ut förtjänst-
medaljer till skyttar som arbetat för föreningen i många år
Från Malmöhus pistolskyttekrets kom Algot Dromberg för att dela ut kretsens
förtjänstmedalj i silver till Egon Jönsson (som varit ledare för pistolskyttet i 25 år)
samt diplom till Jan Strand och Thorbjörn Jönsson.
År 1997 byggdes en helt ny pistolskjutbana i Sandåkra, bredvid gevärsbanan.
En särskild eloge till Urban Johansson, Thorbjörn Jönsson och Christer Sjöstedt
som var och en på sitt speciella sätt bidrog till uppförande av den nya pistolbanan.
Ordf. Tore Jönsson ordnade alla tillstånd och ev. bidrag.
Vid årsmötet med Skurups Skytteförening 2000 delade föreningen på sig.
Från och med år 2000 stod vi pistolskyttar på egna ben och bildade egen förening
Vi ansökte också om medlemskap i Svenska Pistolskytteförbundet under namnet
Skurups Pistolskytteförening.