Styrelsen för Skurups.psf

 

Ordförande: Björn Fischer

V. Ordförande: Urban Johansson

Kassör: Christin Malmberg

Sekreterare: Thorbjörn Jönsson

Materialförvaltare: Magnus Engdahl

Kontaktpersoner: Björn Fischer & Thorbjörn Jönsson, tfnnr: 0706984732 & 0707947384